Milieu

Milieu een zorg voor NU!

Om ons en onze kinderen een waardig bestaan te geven is het van de belang om netjes met het milieu om te gaan. Ook wij kunnen hier een steentje aan bijdragen. De volgende zaken worden bij ons geregeld:
Onze afvalstoffen worden afgevoerd en daar waar mogelijk gerecycled!
Oud ijzer
Papier
Afgewerkte motor- & versnellingsbakolie
Afgewerkte koelvloeistof
Afgewerkte remvloeistof
Lege Spuitbussen
Versleten banden
Oude olie -en brandstoffilters
Kapotte accu’s
Oud gereedschap

De materialen worden gesorteerd en gescheiden zodat een betere verwerking mogelijk is. De recycling van onze afvalproducten helpt het gebruik van steeds schaarser wordende primaire grondstoffen te reduceren en voorkomt dat waardevolle reststoffen op de afvalberg belanden.
Tevens is onze garage voorzien van een vloeistofdichte vloer, dit om doorlekken van vloeistoffen in de grond te voorkomen.

Granuband:

Momenteel worden onze versleten banden door de firma Granuband / Granuflex afgevoerd. Dit is een bedrijf die een versleten band voor 100 procent hergebruikt. voor informatie over deze firma kijkt u hier of hier. Ook kunt u hier zien welke producten er vervaardigd worden.
Voor meer informatie over het recyclen van banden kunt u terecht op website van RecyBEM B.V. en de Vereniging Band en Milieu

Sloopauto’s:
 

Er is ook de mogelijkheid om uw versleten auto bij ons in te leveren. Wij zorgen er dan weer voor dat deze auto op verantwoorde manier wordt gedemonteerd. ( Het huidige recyclingpercentage van 85% zal de komende jaren stijgen naar 95% van het gewicht van de auto, hiermee loopt Nederland voorop ten opzichte van andere Europese landen. )
In Nederland is de ARN dé organisatie die ervoor heeft gezorgd dat inmiddels bijna 4.000.000 auto’s zijn gerecycled.

Wanneer u deze auto bij ons inlevert met een compleet kentekenbewijs, dan krijgt u naast het vrijwaringbewijs ook een vergoeding van minimaal
€ 25.-.

Gered Gereedschap:

Regelmatig hebben we in onze werkplaats te maken met gereedschap wat niet meer voldoet om goed te gebruiken in onze werkplaats. Dit gereedschap leveren we in bij de stichting ‘Gered Gereedschap’. Deze stichting is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar ontwikkelingsprojecten.
Hier kunt u naar de website voor meer informatie en de inzamelplaatsen.

Neem contact op

Autobedrijf De Grote Waard

Beatrixhaven 1
4251 NK Werkendam
T: 0183-504446
F: 0183-504487
E:info@degrotewaard.nl